“Maatwerk om samen uw financiële doelstellingen te kunnen waarmaken die u de nodige gemoedsrust biedt.”
André De Munck
“Het beheer van een vermogen op lange termijn is puur maatwerk. Daarom verdient elke klant de best gekwalificeerde professional; een onberispelijke, voor het leven.”
Bart van de Ven
“Met de hulp van een goede gids wordt de weg naar de top minder zwaar.”
Dieder Van Dooren
"Het opzetten van een governance-structuur zorgt voor een deskundige, integere begeleiding."
Kurt Felix
“Een goede adviseur moet er ook voor zijn klant zijn als het tegen zit.”
Hans De Schouwer
"Een advies mag nooit geïnspireerd worden door een tweede agenda van een adviseur."
Stefan De Beukelaer
"Cliënten begeleiden betekent breed adviseren, over de portefeuille heen."
Jean-Paul Adam
"Een adviseur moet zich volop kunnen concentreren op de belangen van zijn cliënt."
Carina Geyskens
"Alleen wie niet tussen hamer en aambeeld zit, kan de belangen waar hij voor moet staan, zuiver dienen."
Daniel Van Mol

Financiële dienstverlening ‘nieuwe’ stijl:
even uniek als beproefd

Accuro is een financiële vernieuwer, met een dienstverlening die elke belangenvermenging uitsluit. Met een werkwijze die stoelt op vijf solide pijlers, tevens gerespecteerde kernwaarden. Deze dragen allen bij aan continuïteit, kwaliteit en bovenal rendement. Samen staan die voor het beste advies op de markt.

Iedere cliënt is uniek. Wij benaderen elke portefeuille dan ook als zodanig. Accuro staat voor een geïndividualiseerde aanpak; puur maatwerk. Wij bieden daarom adviserend beheer.

Wat maakt Accuro anders ?

100 % Onafhankelijk
De beste beleggingsmogelijkheden
Extra financiële voordelen zoals teruggeven van retrocessies
Wij houden het graag zo eenvoudig mogelijk

Onze toegevoegde waarde

Puur professionalisme

Denken vanuit het belang van de cliënt, dus ín uw belang

Bij Accuro werken getalenteerde, ervaren financiële experts. Zij deden hun expertise op bij de grootbanken. Dagelijks analyseren zij bedrijven, fondsen en producten, kwalitatief en kwantitatief, zelfs op reputatie en ethiek. Zij kennen de risico’s van beleggen als geen ander, net als de opportuniteiten.

Iedere adviseur bedient hooguit een veertigtal cliënten ofwel families. Dat laat frequente contacten toe, leidt dus tot een persoonlijke aanpak, met diepgang, omwille van een optimale evolutie van de portefeuille.

Al onze adviezen kaderen in ons gezamenlijke beleggingsbeleid, waarin wij structureel de beste beleggingen in de markt selecteren. Onze kennis, ervaring en proactieve aanpak staan hier borg voor.

De ‘Markets in Financial Instruments Directive’ (MiFID) integreert de markt en regelgeving voor beleggingsdiensten in de Europese Economische Ruimte. De richtlijn harmoniseert de financiële markten, en beoogt een grotere transparantie en meer bescherming voor beleggers tot stand te brengen.

Volledige transparantie

Glasheldere, dus ondubbelzinnige en inzichtelijke rapportage

In alle communicatie is Accuro steeds transparant. Niet alleen met betrekking tot de geselecteerde beleggingsoplossingen, ook de opbrengsten en kosten worden eenduidig in kaart gebracht.

De adviesvergoeding betreft een vast percentage van de portefeuille. Deze is dus niet afhankelijk van het aantal transacties dat wordt doorgevoerd. Ons model is er immers op gericht dat we steeds de beste oplossing kiezen, en nooit transacties uitvoeren om commissies te genereren.

Accuro onderscheidt zich in de markt door retrocessies (terugbetalingen) op de beheersvergoeding van beleggingsfondsen. De verborgen kosten worden teruggegeven. Dit verlaagt de kostenratio, en draagt vanzelfsprekend substantieel bij aan het rendement van uw portefeuille.

Gegarandeerde onafhankelijkheid

'Fee only advisor' vanuit een volstrekt open architectuur

Accuro rekent cliënten een adviesvergoeding aan die gerelateerd is aan de portefeuille. Deze adviesvergoeding is onze enige inkomstenbron. Dit geeft u de zekerheid dat Accuro altijd adviseert in uw belang.

Wij hebben geen eigen beleggingsproducten. Wél hebben wij toegang tot alle beleggingen die in de markt aanwezig zijn. Zo kunnen wij steeds de meest geschikte en de beste beleggingsinstrumenten adviseren. In alle onafhankelijkheid, dus in het belang van de cliënt.

Accuro staat in voor:

  • onafhankelijk beleggingsadvies
  • actief beheer van de portefeuille
  • eerstelijns advies in vermogens- en successieplanning
  • gespecialiseerd advies

Maximale zekerheid

In de top van ons vaandel: vertrouwen en discretie

Accuro maakt deel uit van de selecte groep van beleggingsondernemingen met een vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, voor adviserend beheer en orderdoorgifte.

De portefeuille (effecten en tegoeden) wordt bewaard bij één of meer vooraf geselecteerde uitvoerder-bewaarders. Deze voeren alleen opdrachten uit die door de cliënt zijn goedgekeurd. Elke cliënt blijft dus de ultieme zeggenschap behouden.

Continuïteit gewaarborgd

Een helder perspectief vanuit een doordachte visie, op de lange termijn

Bij private banking staan lange termijn doelstellingen over de generaties heen voorop.

Onze adviseurs zijn, om die reden en uit hun aard, relatiebeheerders in de ware zin van het woord: voor het leven.

Al vanaf de start is Accuro succesvol en winstgevend. Ook beschikken wij over alle mogelijkheden om volop te investeren in de toekomst. Alles bijeen: harde garanties voor een bestendige relatie, met al onze cliënten.

Samenwerken met Accuro

Consistent beleggen, op eigen maat, mét rendement

De cliënten van Accuro hebben een overeenkomst met Accuro ondertekend en hebben, onder advies en begeleiding van Accuro, één of meerdere uitvoerder-bewaarders gekozen die het best aansluiten bij hun behoeften.

Lees meer Contacteer ons