“Een goede adviseur moet er ook voor zijn klant zijn als het tegen zit.”
Hans De Schouwer

MiFiD-gedragsregels

Policy Belangenconflicten

De politiek van Accuro is er in de eerste plaats op gericht om belangenconflicten te vermijden.

Belangenconflicten op het vlak van beleggingsadvies en vermogensbeheer

Accuro handelt niet voor eigen rekening. De adviezen worden uitsluitend verstrekt in het belang van de klant en volgens het profiel zoals bepaald in de overeenkomst.

De vennootschap Accuro, de partners, personeelsleden en hun familieleden mogen geen eigen persoonlijk belang hebben bij het uitvoeren van transacties door of voor de cliënt.

Het opnemen van effecten in de portefeuilles gebeurt steeds volgens de assetallocatie bepaald door het risicoprofiel van de klant, in het kader van een normaal beheer als goede huisvader. De keuze van fondsen gebeurt op een objectieve manier aan de hand van gegevensanalyse verkregen uit de verschillende databases.

...

Download

Principes orderdoorgavebeleid

Situering

De ontvangst en doorgave van orders van de cliënt is samen met het beleggingsadvies de essentiële activiteit van Accuro.

Bij de ontvangst en doorgave van de orders loopt Accuro belangrijke risico's, zoals het risico op klachten, financiële risico's, reputatierisico, etc. Daarom is het noodzakelijk dat Accuro de grootste zorg besteedt aan deze activiteit en volgende basisprincipes hanteert bij het ontvangen en doorgeven van orders.

...

Download